Język angielski dla ARCHITEKTÓW – SPOTKANIE INFORMACYJNE 19 STYCZNIA / BEZPŁATNE

Język angielski dla ARCHITEKTÓW

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy kurs języka angielskiego.

Kurs skierowany się do osób, którym zależy na rozwoju umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku angielskim w tematyce ściśle branżowej. Zajęcia mają charakter praktyczny, warsztatowy. Jest to program autorski dla architektów i projektantów wnętrz.

Ucząc się języka angielskiego w SPiIT Kappa zyskujesz! :

– kontakt z osobami z branży, otaczasz się ludźmi takimi jak Ty, zainteresowanych podobnymi celami zawodowymi!

– to daje wzajemną motywację do działania

– wymianę doświadczeń

– inspirację w intersującym Cię temacie

– pracujemy nad słownictwem, które ma ułatwić Ci pracę w zawodzie, prowadzenie dialogu z klientem, omawianie projektów, ćwiczysz krasomówstwo w temacie

– angielski dla architektów to szansa na pozyskanie i utrzymanie zleceń z zagranicznych rynków !

Tematyka zajęć będzie opierała się m.in. na zagadnieniach właściwych dla branży, tj. :

Projekt i nazwy pomieszczeń – opis projektów. Prezentacje wizualizacji, stylu, koloru.
Design i projektowanie wnętrz. Meble i wyposażenie wnętrz.
Omawianie wnętrza gotowego – kuchni, łazienki.
Omawianie mieszkania – układu funkcjonalnego.
Elementy budynku – nazwy, opisy, słownictwo branżowe.
Style architektoniczne, trendy i style wnętrz – jak je opisywać, jak o nich rozmawiać.
Zawody budowlane. Dzień pracy architekta.
Skala. Słownictwo związane z matematyką.
Kosztorys. Cena kosztorysowa, jak w języku angielskim przygotować ofertę, wycenę.
Materiały budowlane. Cechy materiałów budowlanych. Wytrzymałość materiałów. Fundamenty. Stropy. Dachy.
Konstrukcje murowe, betonowe, żelbetonowe, drewniane.
Prawo budowlane.
Instalacja elektryczna.
Symulacje rozmów z klientem. Spotkania biznesowe z perspektywy prowadzącego i uczestnika.
Sprzedaż i wynajem nieruchomości. Prezentacja nieruchomości.
Korespondencja biznesowa.
Negocjacje w języku angielskim.
I inne – zależne od grupy i indywidualnych potrzeb uczestników

Cel przedmiotu

Rozwój znajomości języka angielskiego w zakresie języka specjalistycznego.
Zapoznanie z terminologią dotyczącą architektury i budownictwa.
Przygotowanie do porozumiewania się na tematy fachowe.
Nauka prezentowania, opisywania i obrony projektów w języku angielskim.
Rozwijanie umiejętności czytania literatury fachowej z zakresu architektury (strony internetowe, artykuły prasowe, książki) w języku angielskim.
Nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania swoich zajęć zawodowych w języku angielskim.

Wiedza w praktyce obejmuje także zagadnienia Business English:

tworzenie korespondencji wewnątrzkorporacyjnej, handlowej i biznesowej
tworzenie i przedstawianie własnych prezentacji
przygotowywanie dokumentów firmowych i rekrutacyjnych
prowadzenie negocjacji
interpretowanie diagramów
symulacje rozmów kwalifikacyjnych
spotkania biznesowe z perspektywy prowadzącego i uczestnika

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu:

zna słownictwo i struktury gramatyczne pozwalające mu na tworzenie klarownych, dobrze skonstruowanych wypowiedzi,
zna właściwe funkcjonalne wyrażenia, aby zabrać głos w dyskusji i wypowiadać się na temat studiowanej dziedziny,
potrafi przygotować opis swojego projektu oraz wyrazić opinię o cudzym projekcie.

Metoda nauczania : CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL,użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym.

Podczas zajęć stosować można różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwala na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej.

W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.

Obowiązuje podział na grupy w zależności od poziomu;

(według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

(ESOKJ, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR)

Pierwsze spotkanie (test określający poziom) dla wszystkich chętnych

w niedzielę 19 stycznia o 14 oo BEZ OPŁAT !

Rozpoczęcie zajęć – 2 LUTEGO

( ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W WYBRANE NIEDZIELE O 9 OO LUB W PONIEDZIAŁKI PO 16 OO, szczegóły przedstawimy na bezpłatnym spotkaniu

Łącznie cały kurs to 35 godzin zajęciowych < 1 godz = 60 min >

 

Zapisy – na podstawie umowy kursu – poczta@kappaszkola.pl
Cena kursu 2980 zł brutto ( wystawiamy FV );

Pierwsze spotkanie – test kwalifikacyjny – udział bez wpłaty.
Pracujemy w grupach od 6 do 12 osób

Kilka słów o prowadzącym:

Magdalena Skuza

Od 14 lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Jest egzaminatorem certyfikatów językowych Cambridge w Fundacji British Council w Warszawie oraz certyfikowanym trenerem metody nauczania CLIL (Content and Language Integrated Learning, czyli Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo – Językowe) i metody Biegun – czyli sztuka osiągania celów wg Marka Kamińskiego. Absolwentka filologii angielskiej. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku HR Business Partner. Obecnie uczestnik programu MBA.

„Moim celem jest tworzenie miejsca otwartego na innowacyjne nauczanie języka angielskiego. Czas spędzony w Wielkiej Brytanii i obcowanie z językiem angielskim na co dzień pozwoliło mi zdobyć doświadczenie i wzbudziło nieodpartą potrzebę innego spojrzenia na kreatywne nauczanie języka. Co dla mnie i mojego zespołu ważne, to indywidualne podejście do każdej osoby i jej potrzeb oraz wydobycie potencjału i umiejętne rozwijanie kompetencji językowych.”

Magdalena Skuza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *